OK1CO
Problém s teplem u IC-746Pro / IC-7400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ©2007 OK1CO

Při používání TRXu IC-746PRO (IC-7400) jsem se setkal s nadměrným ohříváním celého transceiveru. Ohřívání je velmi citelné i při příjmu a zcela určitě má i významný vliv na vzniku většiny závad, které se vyskytují u tohoto přístroje. K zamyšlení nad celou problematikou mne přiměl fakt, že jsem se při závodě skoro spálil o zadní chasis TRXu. Pokud se podíváme do manuálu k uvedenému rádiu, tak při příjmu je deklarován proud 2,2-3,0A při napětí 13,8V, což je cca 30-40Wattů v teple. Na první pohled je to zanedbatelné číslo, ale pokud je TRX několik hodin na příjmu, tak se z něj stanou velice teplá akumulační kamna. Při vysílání je situace obdobná a ventilátor, který se při zakličování rozběhne musí uchladit cca 200W v teple.

Jako první variantu jsem odzkoušel návod od W9DKI, který je publikován na www.mods.dk , ale toto řešení mne odradilo stabilním nastevním. Buďto mi stále velmi hlučel ventilátor, nebo bylo chlazení nedostatečné.

Jako druhou variantu jsem zvolil regulaci otáček v závislosti na teplotě chasis. Jako čidlo jsem zvolil termistor 100k (NTC 640-100k, originální značení BC Components 2322 640 63104), který jsem přilepil na chasis a do série s termistorem jsem zapojil miniaturní trimr 50k a posuvný přepínač do plošného spoje, který slouží pro odpojení přidaného obvodu.Všechny součástky jsou zapojeny do série. Celé toto zapojení jsem připojil mezi +5V a vývod FCNT na desce RF-UNIT. Trimr s posuvným spínačem jsem přilepil na chasis u ventilátoru, aby se dali tyto dva prvky ovládat nástrojem skrz vrchní kryt bez nutnosti vrtání do krytu. Provedení je vidět na přiložených fotografiích. Nastavení provedeme po cca 1/2 hodině TRXu přepnutého na příjem, kdy se začíná již celé chasis prohřívat a trimrem nastavíme nejnižší otáčky. Tím je nastavení hotovo.

Výsledky mnou popsané úpravy nejsou sice ideální, avšak podstatně lepší než v originálním provedení. Při příjmu je rádio mírně vlahé a mnou nastavené nasazení ventilátoru je při příjmu po cca 1/2 hodině od zapnutí TRXu. Ventilátor se rozebíhá plynule a ani po několika hodinách příjmu se nijak TRX neohřívá a je stále vlahý. Úprava byla ověřena s velice uspokojivými výsledku i při závodě, zde je však namístě se zamyslet nad dostatečným chlazením při vysílání, které je dle mého úsudku nedostatečné, neboť při tvrdém nasazení v závodě je při vysílání chasis také značně teplé, ale použitím mnou popsané úpravy se celý TRX během krátkého času již dochladí sám.

 

   Použité součástky

  Ukázka napojení do TRXu

Umístění čidla na spodní části chasis

Umístění spínače a trimru

Pohled skrz horní kryt

Poohled na zapojení části řídícího obvodu ventilátoru. Vše připojíme mezi uzel emitorů tranzistorů a vývod FCNT.