OK1CO
Problém s klesajícím výkonem u IC-746Pro / IC-7400
 
 ©2007 OK1CO

Jako majitel tohoto transceiveru jsem se setkal s problémem, který měl nebo bude mít snad každý majitel tohoto rádia. Tato závada se projevuje klesajícím výkonem, někdy na polovinu, někdy klesne zcela a zároveň vzroste úroveň ALC. Při prvních příznacích jsem začal zkoumat, proč tato závada může vzniknout a hlavně jak ji navždy odstranit. Kdesi na internetu jsem našel popis chladiče na budící tranzistory PA (bohužel tento web se mi již nepodařilo znovu nalézt), tento chladič mi bohužel vůbec nepomohl a po třech hodinách závodu mi rádio odmítlo dávat výkon již úplně. Po závodě jsem rádio rozebral a zjistil, že budící tranzistory 2SK2975 se nemusí z desky odletovat, ale jdou jen vytáhnout pinzetou. Následovalo odletování desky budících tranzistorů, odletování chladiče, důkladné očištění tranzistorů, zaletování zpět a kontrola.

Výsledek : rádio funguje bez problému již více jak rok, odjelo několik KV a VKV závodů a hlavně co je důležité, že tranzistory mají oba stejnou teplotu (takřka shodnou s teplotou chasis). Před úpravou byl jeden tranzistor rozpálený natolik, že ještě pár týdnů jsem měl krásné tetování.

Jaký byl důvod problému? Velmi primitivní! Přátelé z firmy ICOM zapomněli mezi chladič na kterém jsou tranzistory a chasis rádia dát trochu tepelně vodivé vazelíny. Chladič se přehřál, odletovali se tranzistory a nebyl tím pádem prvek, který by dával potřebný budící výkon.

Zde je stručný popis opravy / úpravy :

 • nejprve odkrytujeme rádio (samozřejmě odpojené od všeho)

 • odšroubování dvou šroubů, které přidržují celou desku budiče

 • opatrně odletujeme desku od desky PA (celkem 4x4 propojky)

 • velkou pájkou odletujeme chladič, který je mezi deskou budiče a chasis

 • odletujeme tranzistory (pokud nejdou ven sami) a opatrně očistíme jejich přívody

 • přiletujeme tranzistory zpět zároveň s chladičem

 • přiletujeme vývody tranzistorů k plošnému spoji

 • NAMAŽEME TEPELNĚ VODIVOU VAZELÍNOU

 • přišroubujeme plošný spoj budiče k chasis a s citem dotáhneme

 • přiletujeme vývody propojek mezi deskou PA a budiče

 • otestovat, zadeklovat a hurá do závodění

Závěrem upozorňuji, že tato oprava / úprava není pro začátečníky a pracuje se se součástkami citlivými na statiku. Hlavně odpájení je velmi náročné, neboť chladící schopnost chasis je velmi dobrá. S obyčejnou mikropájkou na toto letování zapomeňte!! Popsanou úpravu si dělá každý na své riziko. Já se distancuji od jakékoliv způsobené škody. Publikování obsahu nebo částí tohoto článku je svoleno jen s mým souhlasem.

 

Zde je pár fotografií :

tento tranzistor jsem nemusel ani odletovat

 

Pohled na desku, než jsem vytáhl tranzistor jen pinzetou

 

Takto se vytavil cín od vývodů (chudák tranzistor - přežil)

 

73! a hodně zdaru, Jirka