OK1CO
Opravy IC746Pro / IC7400 dle OK1USS
 
 
 ©2007 OK1CO

S technickými problémy jsem se v tomto zařízení nesetkal pouze já, zde jsou tedy zkušenosti Standy OK1USS. Celý příspěvek je tak jak ho Standa popsal, tedy bez mých korektur. Je zde i spousta fotografií oprav a úprav.

Originál od OK1USS, včetně fotografií :

K článkům Jirky ohledně úprav  zařízení ICOM IC7400 bych doplnil několik poznámek z vlastní opravy.

Nejprve povzdech. Škoda, že více amatérů se nepodělí o své zkušenosti s různými opravami a úpravami zařízení. Při tak velkém počtu prodaných zařízení ICOM IC7400 nebo IC746 a opakujících se vadách, by bylo jen dobré, pokud bychom i my, méně zkušenější, mohli mít jakýsi mustr jak na to.

Realizoval jsem tři opravy  najednou, neboť samo rozebírání zařízení vyžaduje určitý čas a zejména dobrou paměť kam co patří. Je nezbytné si předem pečlivě prostudovat servisní manuál, který lze stáhnout na netu.

Jako první popíši opravu podsvícení displeje.
Na stránkách  www.mods.dk tuto opravu popsal Mark OH3FP. Kdysi jsem k tranzistoru 2SB1201 přidělal malý chladič a doufal jsem, že tato úprava bude věčná. Realita v podobě "zhasnutého " podsvícení displeje mi ukázala, že ne. A tak jsem nahradil původní 2SB1201 tranzistorem BD652. Jeho umístění na bok plechové krabičky je optimální. Ovšem k tomu, abychom vydolovali původní tranzistor a nepoškodili okolí i samotný plošný spoj, se mi jeví nejlepší jako první vypájet krabičku samotnou. Pokud máte odpájecí stanici jde to velmi dobře. Pokud ne, musíme dát veliký pozor na poškození plošného spoje. Navíc je nutné dodržovat zásady možného poškození součástek statikou. Když vypájíme krabičku samotnou  je již lehké odpájet původní vadný tranzistor. Na bok krabičky nakreslíme umístění nového tranzistoru a odvrtáme otvor pro šroubek.  Upozorňuji, že tranzistor musí být na izolační podložce a tudíž odvrtaný otvor pro šroubek musí být i pro izolační dutinku.  Použil jsem klasickou slídovou podložku, vše namazal  teplovodivou  pastou.  Doporučuji kablíky k tranzistoru připájet k desce před definitivním připájením krabičky.  Lépe se to pájí, je více místa pro hrot pájky a je také lepší kontrola pájeného spoje. I tak je nutno použít  poměrně velkou lupu, abychom nové spoje zkontrolovali.  Na střední vodič ( kolektor) jsem ještě navlékl malý feritový kroužek.  Na obrázcích je oprava zřejmá.
Foto opravy podsvícení


Jako druhá byla úprava chlazení.
Jediná změna oproti tomu co popsal  Jirka OK1CO, bylo použití termistoru, který je možno zašroubovat přímo do chladícího šasi. Vybral jsem místo, vyvrtal otvor a vyříznul závit. Trochu potřel teplovodnou pastou a zašrouboval jsem termistor. Zapojení je stejné jaké popisuje Jirka, jen jsem vynechal  vypínač a na spodní straně krytu transceiveru jsem vyvrtal otvor, kterým mohu pohodlně měnit otáčky ventilátoru.  Chladí to po této úpravě  perfektně.  Foto úpravy chlazení

Poslední opravou byla oprava chlazení budících tranzistorů.
Popisuje ji  také Jirka OK1CO, ale já jsem zvolil trochu jiný postup.  V mém případě se budící tranzistory sice hřály, ale  nedošlo zatím k jejich odtavení. Nejprve jsem chtěl odpájet destičku s chladícími tranzistory samotnou. Potíž je v tom, že i odpájecí  stanice na to nestačila a já nechtěl použít hrubé síly k vypáčení destičky, která po odšroubování dvou šroubků „visí“ na osmi dvojicích přívodních pinů. „Živé“ piny jdou s trochu šikovnosti a trpělivosti odpájet, ale druhá polovina, která je zemnící prostě nejde. Použité velké pájky je dost problematické a  vzhledem k tomu, že jsem nechtěl  vyrábět novou DPS ( když tu starou zničím), zvolil jsem obtížnější postup a tím je demontáž celé desky včetně destičky s budiči. Výhodou je, že plošáček s budícími tranzistory nebude již spojen s plochou chladícího šasi. Deska jde poměrně jednoduše demontovat, musíme dávat pozor jen na snímače teplot z koncových tranzistorů, ale  i tato demontáž je poměrně snadná. Navíc  ICOM vše perfektně popisuje přímo na DPS a tak nemusíme u každé součástky dělat zvláštní popis kam co následně patří.
Po demontáži a vyjmutí desky se nám závada chlazení zjeví v plné kráse.  Chtělo by se otázat „ kde udělali soudruzi z Japonska chybu?“  Na obrázku vidíme zcela jasně, že zatímco chladící plošky pro ostatní tranzistory jsou namazány teplovodivou  pastou, v místě styku chladícího šasi a malého chladiče, který je přímo pod  budícími tranzistory, jako navztek  nic.  Takže vše pořádně očistit, piny hezky zbavit cínu, otvory v malé DPS s budiči řádně profouknout a pomalu smontovat. Hlavně nezapomenout  vše zapojit. Po instalaci velké desky jsem na chladící šasi nanesl  teplovodnou pastu a do pinů  zasunul  destičku s budiči, pomalu dotáhnul  šrouby a opatrně zapájel 16 pinů.
A výsledek? Nic se nehřeje. Odvod tepla vynikající. Foto opravy budiče

Standa OK1UUS