Změkčovač vody // Hard watter softener

CZ V našem městě máme velmi tvrdou vod, což je způsobeno velkým množstvím vápence rozpuštěného ve vodě. To způsobuje velké usazeniny vodního kamene, které jsou esteticky nehezké a velmi špatně se odstraňují. Na potlačení tohoto jevu jsem postavil jednoduchý změkčovač vody založený na časovači NE555, za kterým následuje pár tranzistorů BC327/BC337. Toto celé je připojené k cívce ovinuté kolem plastového vodovodného potrubí. Tato cívka není krytická, já jsem použil asi 5m měděného lanka. Protože používám dva bojlery zapojené do série, tak jsme vyrobil plošný spoj na kterém jsou celkem 4 obvody. Takto jsem ošetřil vstupy a výstupy do bojlerů a hlavní přívod vody do domu. Plošný spoj tedy obsahuje 4 stejné obvody. Celé zařízení je umístěno do elektroinstalační krabice a to včetně 12V napájecího zdroje. Více ukazuje schéma zapojení a přiložené obrázky. Zařízení je v provozu již několik týdnů a vodní kámen se usazuje mnohem méně.

EN In our city, we have very hard water, which is caused by a large amount of limestone dissolved in the water. This causes large scale deposits that are aesthetically unattractive and very difficult to remove. To counteract this, I built a simple water softener based on an NE555 timer followed by a pair of BC327/BC337 transistors. This whole thing is connected to a coil wrapped around a plastic water pipe. This coil is not critical, I used about 5m of copper wire. Since I use two boilers connected in series, we made a circuit board on which there are a total of 4 circuits. This is how I treated the inputs and outputs to the boilers and the main water supply to the house. The circuit board therefore contains 4 identical circuits. The entire device is placed in the wiring box, including the 12V power supply. The wiring diagram and attached pictures show more. The device has been in operation for a few weeks now and the scale build-up is much less.

Stále mám několik plošných spojů k dispozici

I still have few PCBs for sale - if you have interes, contact me please.

Schematic

PCB

 

 

Assembly

PCB after assembly

PCB after assembly

 

 Source  www.moty22.co.uk/softener.php 

2023-04-02