Deska ochran pro FVE (velká) // Photovoltaic protection board (bigger)

CZ   Při výstavbě malé fotovoltaické elektrárny pro ohřev teplé vody vznikla potřeba vytvoření desky s přepěťovou ochranou a jištěním. Vznikla tedy tato větší deska deska plošného spoje, na které jsou umístěny varistory, bleskojistky a pojistky. Tato deska se zapojí mezi fotovoltaické panely a střídač pro napájení bojleru. Deska je velmi jednoduchá, spoje doporučuji velmi kvalitně propájet. Na desku jsem umístil klasické svorkovnice pro jednoduché připojení vodičů. Tato deska je umístěna ve vodotěsné krabici přímo u fotovoltaických panelů s kvalitním uzemněním. Kolega tuto desku použil u svých panelů také a již mu zachránila připojený střídač.

EN  During the construction of a small photovoltaic power plant for hot water heating, the need arose to create a board with surge protection and fuse. Thus, this larger plate was created, a printed circuit board, on which varistors, lightning arresters and fuses are placed. This board will be connected between the photovoltaic panels and the inverter to power the boiler. The board is very simple, I recommend soldering the connections very well. I placed classic terminal blocks on the board for easy wire connection. This board is placed in a waterproof box directly next to the photovoltaic panels with good grounding. My colleague also used this board for his panels and it already saved his connected inverter.

Stále mám několik plošných spojů k dispozici

I still have few PCBs for sale - if you have interes, contact me please.

Schematic

PCB

 

Assembly

Bill of materials

Type Part pcs ECOM part www.ecom.cz  ECOM Nr.
Clamp   Degson DG2204-02P  4 DG2204R-5,00-02P-14 73585
Clamp   Degson DG-K13-00A  5 K13-00A 69844
GDT  GDT 470V  6 2E 470 A 203 D86 R 72485
MOV  S20K680  10    
Fuse   12A/500V  2 PO-10aR 12A U5 58770
Holder for fuse  HF103D  4 DP-HF103D 58776

In my PCB was used GDT and MOV with smaller voltage, my panels are only 8pcs (250-320V)

 

PCB after assembly

PCB after assembly with inverter SITON 210

 2023-04-08