10W spínaný zdroj // 10W switch mode power supply

CZ  Pro napájení různých zařízení v domácnosti se dnes prakticky výhradně používají malé spínané zdroje v podobě adaptéru do zásuvky. Tyto adaptéry mají různou kvalitu zpracování a ve většině případů nejen, že mají velmi vysoké vyzařování v oblasti krátkých vln, ale díky ošizené konstrukci jsou i nebezpečné. V našem domě tak za poslední roky přibyla různá zařízení, které nesplňují normy na EMC, nebo jsou těsně pod limitem a bohužel moje antény na KV ve spojení s citlivým přijímačem většinu tohoto rušení přijímají. Vznikl tak tento univerzální napájecí zdroj 10W, který lze snadno zhotovit s opakovatelným výsledkem, velmi nízkým vyzařováním a splňující bezpečnostní požadavky. Jako základ byl použit modul LS10 od firmy Mornsun a zapojen dle doporučeného zapojení. Ohled byl brán zejména na nízké rušení. Výsledek se dostavil po laborování s komponenty a drobnými úpravami plošného spoje. Výsledkem je malý plošný spoj, na kterém je uvedený modul a několik málo komponent. Obrázky níže pro inspiraci včetně měření vyzařování do vedení. Do příštích aplikací by bylo vhodné zakomponovat lepší vstupní filtr, ale i takto by zdroj měl bez problému projít na EMC ve zkušebně. Velikost plošného spoje je volena velmi malá proto, aby se celý zdroj vešel do originální krabičky. Osazení a kompletace zdroje zabere jen několik desítek minut.

EN Today, small switching power supplies in the form of a wall adapter are almost exclusively used to power various household devices. These adapters are of varying workmanship and in most cases not only have very high radiation in the short wave bands, but are also dangerous due to their shoddy construction. Thus, our house has over the years added various devices that do not meet EMC standards or are just below the limit and unfortunately my KV antennas in conjunction with a sensitive receiver receive most of this interference. Thus this universal 10W power supply was created which is easy to make with repeatable results, very low radiation and meets safety requirements. The LS10 module from Mornsun was used as a base and connected as recommended. Particular attention was paid to low EMI. The result came after tinkering with components and minor modifications to the PCB. The result is a small PCB with the module and a few components. See the pictures below for inspiration, including measurements of EMI into the wiring. For future applications, it would be advisable to incorporate a better input filter, but even this way the source should pass the EMC without any problem. The PCB size is chosen to be very small so that the entire power supply fits into the original box. It takes only a few tens of minutes to install and assemble the power supply.

Schematic diagram

 

PCB

 

Power supply during the test

 

Side view

 

Bottom view

 

During emission measurement on the output

 

Emission at DC output

 

Emission to AC power line

 

Bill of material from ECOM www.ecom.cz 

FU1 Fuse radial 1A https://ecom.cz/eshop/detail/20668-PO-5ET-1A-H-T-R
R2 Wire-wound resistor 3W 6,8R https://ecom.cz/eshop/detail/60713-RD3-6R8-5--KNPWS 
R1 MOV https://ecom.cz/eshop/detail/56659-V-300-K-07-B
C6 X2 capacitor 0,1uF https://ecom.cz/eshop/detail/76115-C42X-0-1UF-10-275V-M-C32
L2 Coil 1500uH https://ecom.cz/eshop/detail/74893-RDR875-1500UH-10- 
U1 LS10-13BxxR3 (xx = voltage) https://ecom.cz/eshop/detail/73702-LS10-13B09R3 
U2, U3 Capacitor 10uF / 400V / 105°C https://ecom.cz/eshop/detail/75447-CERA-10-400-10x16-KM
C1, C2, C3 220uF to 470uF / 25V LowESR https://ecom.cz/eshop/elyty-nizka-impedance-ext-teploty
L2 Coil 2,2uH https://ecom.cz/eshop/detail/20211-CSN054D-2-2UH-20-
C4 Capacitor SMD 0805 0,1uF/50V https://ecom.cz/eshop/detail/53658-C0805-0-1UF-X7R-50V-KNCC
C5 Capacitor SMD 0805 0,01uF/50V https://ecom.cz/eshop/detail/40446-C0805-0-01UF-X7R-50V-KNCL
D1 Transil SMBJ12A https://ecom.cz/eshop/detail/46203-SMBJ12A-T-R
C7 Foil Y2, 1000pF https://ecom.cz/eshop/detail/13838-KNB2520Y-1000PF-10-300V-M