OK1CO
LED žárovka s 37 LED
 
 ©2007 OK1CO

Jelikož cena a kvalita LED je neustále příznivější, tak vznikla tato konstrukce. Jev ní použito 37 LED bílé barvy, výrobce Samsung. Zde jsou použity LED s proudem 60mA v pouzdru 5252. Jako nejlepší se barevným podáním jeví typy SLSNNWW815TS MAVS s barevnou teplotou 2875-3200K. Lze samozřejmě použít jakékoliv jiné LED. Tyto LED pro Evropský trh dodává firma SETRON GmbH a v Čechách je lze zakoupit u různých prodejců jako například ECOM, EZK, SOS či GM. Všech 37 LED je zapojeno do série a na plošném spoji jsou umístěny jen samotné LED, ostatní elektronika je formou "vrabčí hnízdo" umístěna do plastové objímky od vadné úsporné žárovky.

Důležité upozornění - LED jsou galvanicky spojené se síťovým napětím a hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.

Schéma v PDF
Plošný spoj v PDF